Znaleziono 1 artykuł

Ewa Barczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostosowywanie się banku spółdzielczego do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej : (na przykładzie BS w Rutce Tartak) Ewa Barczyk Dariusz Piotrowski Witold Rakowski s. 409-426