Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura regionu radomskiego na tle jego dziejów : (zarys) Stanisław Zieliński s. 34-38
Świadek zbrodni katyńskiej Stanisław Zieliński s. 193-196
"Krypta Wawelska i Papieski Tron", Wiesław Jan Wysocki, Stanisław Zieliński, Warszawa 2014 : [recenzja] Agnieszka Praga Wiesław Jan Wysocki (aut. dzieła rec.) Stanisław Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 325-329
"Bibliografia rozpraw habilitacyjnych i doktorskich o województwie kieleckim za lata 1959-1972", Stanisław Zieliński, Radom 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 383