Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patron naszego Towarzystwa Maria Grabowska s. 3-7
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza i jego miejsce wśród innych towarzystw naukowych Zdzisław Libera s. 9-16
Zarys dziejów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Stanisław Fita s. 17-68
Roman Pilat (1846 - 1906) Rościsław Skręt s. 69-73
Wilhelm Bruchnalski (1859 - 1938) Bronisław Nadolski s. 75-85
Józef Kallenbach (1861 -1929) Andrzej Biernacki s. 87-92
Wiktor Hahn (1871-1959) Jerzy Starnawski s. 93-102
Juliusz Kleiner (1886 - 1957) Konrad Górski s. 103-111
Julian Krzyżanowski (1892-1976) Edmund Jankowski s. 113-123
Pochwała dawnych czasów w "Panu Tadeuszu" Zofia Stefanowska s. 125-136
Mickiewiczowska liryka marzeń Czesław Zgorzelski s. 137-142
Julian Krzyżanowski - laureatem lubelskiej nagrody naukowej 1934 roku Jerzy Starnawski s. 143-145
Sprawozdanie z pracy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za lata 1980 - 1985 Barbara Kryda s. 147-159
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1982 do 1 lipca 1984 Zofia Dąbrowska s. 160-178
Teofil Syga (1903 - 1983) Zdzisław Libera s. 179-180
Przemówienie na pogrzebie ś. p. Teofila Sygi Leszek Prorok s. 180-182