Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Uwagi o funkcjonowaniu kultury literackiej Stefan Żółkiewski s. 5-23
Komunikacja literacka a instytucja publiczności Krzysztof Dmitruk s. 25-42
Teoria, metodologia, wyniki empirycznych badań czytelnictwa w Polsce Janusz Ankudowicz s. 43-60
Recepcja Mickiewicza w okresie powojennym na Węgrzech Katarzyna Ocias s. 61-69
Znajomość twórczości Adama Mickiewicza w Finlandii Andrzej Kral-Leszczyński s. 70-74
O litewskich przekładach Mickiewicza Anna Kaupuż s. 75-82
Rocznicowe edycje "Sonetów" Mickiewicza Stanisław Makowski s. 83-88
Metoda zdrowego rozumu Stanisław Falkowski s. 88-93
Studium o liryce Mickiewicza Eligiusz Szymanis s. 94-98
Z Mickiewiczem na Krymie Maria Dernałowicz s. 98-100
Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie Zygmunt Kowalski s. 101-104
Alpejskie krajobrazy Słowackiego Stanisław Świrko s. 105-109
Materiały do bibliografi mickiewiczianów za 1976 rok Łucja Araszkiewicz s. 111-114
Rola tradycji w działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Edmund Jankowski s. 115-132
Sprawozdanie z Narady Prezesów Oddziałów Towarzystwa 18 września 1977 r. w Częstochowie Barbara Kryda s. 133-136
Trzydziestolecie Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Michał Błażejewski s. 136-140
Śladem Korczaka i Norwida Stanisław Makowski s. 140-141
Dzieło Juliana Krzyżanowskiego : (sprawozdanie z sesji naukowej "Julian Krzyżanowski - w pierwszą rocznicę śmierci") Maria Bokszczanin s. 143-149
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w okresie od września 1976 do września 1977 r. Stanisław Frybes s. 151-154
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od września 1976 do lipca 1977 r. s. 155-164
Pięćdziesięciolecie Polskiego PEN-Clubu s. 165-168
Wystawy i imprezy kulturalne w Muzeum Literatury w 1977 r. Zofia Wolska-Grodecka s. 168-171
Pamięci Profesor Zofii Szmydtowej (21 IV 1893 - 3 III 1977) Stanisław Świrko s. 173-182
Jadwiga Pietrusiewiczowa (2 IV 1911 - 15 III 1977) Stanisław Makowski s. 183-186
Anna Jenke (1921-1976) Helena Szczepanik s. 187-190