Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księżyc, dym i anioły: trzy emendacje do trzech utworów Słowackiego Juliusz Wiktor Gomulicki s. 3-17
"Kordian": oblicza heroizmu i ich dramaturgiczne konsekwencje Mieczysław Inglot s. 19-32
"Kordian" i szatańska wizja dziejów Krzysztof Biliński s. 33-44
"Kordian" z perspektywy filozofii genezyjskiej Eligiusz Szymanis s. 45-55
Konstrukcja izotopowa "Balladyny" Włodzimierz Szturc s. 57-72
O "Hugonie" Jacek Brzozowski s. 73-86
O "Beniowskim" Juliusza Słowackiego Andrzej Fabianowski s. 87-98
"Fantazy"—dramat ariostyczny Olaf Krysowski s. 99-109
O co Słowacki spierał się z Mickiewiczem? Małgorzata Nesteruk s. 111-120
Juliusz Słowacki: warszawski romantyk i poeta Warszawy Stanisław Makowski s. 121-133
Conrad i Słowacki Barbara Koc s. 135-141
Juliusz Wiktor Gomulicki. s. 143
Czcigodnemu Panu Juliuszowi Wiktorowi Gomulickiemu. s. 144
Juliusz Wiktor Gomulicki-wydawca Norwida Zofia Stefanowska s. 145-146
Róg obfitości czyli penetracje i predylekcje literackie i naukowe Juliusza Wiktora Gomulickiego Ryszard Matuszewski s. 147-154
Słowacki u prapoczątków częstochowskiej polonistyki Arkadiusz Frania s. 155-167
Wykaz odczytów wygłoszonych w roku 1998. s. 169-179
O profesorze Klaudiuszu Backvisie wspomnienie Janusz Pelc s. 181-186
Samuel Fiszman (1914-1999) Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 187-189