Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
O pracy naukowej i działalności pedagogicznej Eugeniusza Sawrymowicza Zdzisław Libera s. 5-12
Wydania zbiorowe dzieł Mickiewicza w Polsce Ludowej Konrad Górski s. 13-24
Twórczość więzienna Jana Czeczota i jej związki z poezją Adama Mickiewicza Stanisław Świrko s. 25-54
"Konrad Wallenrod" — europejskim Belwederem Stanisław Makowski s. 55-60
Tajemnicze sny i wizje w Wacława dziejach Stefana Garczyńskiego Zofia Stajewska s. 61-66
"Kordian" Leona Schillera Michał Masłowski s. 67-79
"Agezylausz" czy "Król Agis" Słowackiego Leopold Grzegorek s. 81-87
Mickiewicziana w korespondencji brata poety Zbigniew Sudolski s. 89-99
Zapomniana recenzja Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego Maria Grabowska s. 101-108
Tragiczne nekrologi pokolenia Wielkiej Emigracji Halina Stankowska s. 109-128
Nowe pamiątki po Adamie Mickiewiczu w Muzeum Literatury Grażyna Nieduszyńska s. 129-131
Wielkopolski epizod Sławomir Kędzierski s. 133-135
Świat teatralny młodego Mickiewicza Wanda Suchożebrska s. 137-141
Literatura romantyczna na VII Międzynarodowym Kongresie Slawistów Leszek Kamiński s. 143-149
Materiały do bibliografii Mickiewiczianów za II półrocze 1973 r Łucja Araszkiewicz s. 151-154
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w minionym trzydziestoleciu PRL Eugeniusz Sawrymowicz s. 155-161
Uroczystość ku czci prof. dra Eugeniusza Sawrymowicza S. M. s. 163
Bibliografia prac Eugeniusza Sawrymowicza i piśmiennictwa o nim Stanisław Frycie Irena Jon-Jondzel s. 165-176
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w okresie od września 1973 do sierpnia 1974 r. Antoni Śledziewski s. 177-194
Polemika sprawozdawcza Stanisław Świrko s. 195-196
Sesja Glogerowska w Łomży Helena Czernek s. 197-198
Zofia Ciechanowska (1896-1972) Jerzy Starnawski s. 199-203
Wanda Achremowiczowa (1901-1974) Jerzy Starnawski s. 204-206