Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5
Znaczenie prestiżowe Bony i świadectwa włoskie okresu Tadeusz Ulewicz s. 7-18
Z Kolonii do Moskwy: o pewnej wędrówce Trzech Króli między XIV a XVI wiekiem Marcello Piacentini s. 19-35
Sen życia w "Trenie XIX" Jana Kochanowskiego Alina Nowicka-Jeżowa s. 37-61
"O edukacji do Xiężnej Sapieżyny J.A. W.X.L": kilka uwag o poglądach Krasickiego na znaczenie edukacji młodzieży Zdzisław Libera s. 63-71
Echa krakowskie w "Cudzie mniemanym" Bogusławskiego: Bardos i machina elektryczna Mieczysław Klimowicz Ignacy Z. Siemion s. 73-88
Krasicki jako adresat literacki Zbigniew Goliński s. 89-112
Rok 1795 a historycy literatury Luigi Marinelli s. 113-125
Aleksander Puszkin zginął pod Filippi Jerzy Axer s. 127-132
Leopardi w Młodej Polsce (Rzeczywistość i wyobraźnia w kręgu intertekstualności) Andrea Ceccherelli s. 133-152
O lektoratach języka polskiego na konferencji polonistów zagranicznych w Warszawie w dniach 5-6 września 1938 roku Jerzy Majchrowski s. 153-166
Sante Graciotti jako badacz literatury staropolskiej Janusz Pelc s. 167-174
Piśmiennictwo polskiego Oświecenia w pracach naukowych Sante Graciottiego Teresa Kostkiewiczowa s. 175-185
Michał Witkowski (1927-1996) Zofia Trojanowiczowa s. 187-189
Andrzej Bukowski (1911-1997) Jan Data s. 191-194