Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Na przedprożu dziewięćdziesięciolecia Julian Krzyżanowski s. 5-6
Nasz Prezes (30 IX 1946 - 19 V 1976) Edmund Jankowski s. 7-23
Uwagi o książce Aleksandra Fredry "Trzy po trzy" Konrad Górski s. 25-41
Nieznajoma z podróży Mieczysław Inglot s. 43-56
Wielki człowiek do małych interesów Wojciech Natanson s. 57-68
Groteska w twórczości Aleksandra Fredry Stanisław Frybes s. 69-77
Motywy rycersko-żołnierskie w twórczości Aleksandra Fredry Halina Stankowska s. 79-88
Fredro - teatr - literatura Barbara Lasocka-Pszoniak s. 89-106
Z działalności Aleksandra Fredry w Wydziale Stanowym (1835 - 1842) Krystyna Czajkowska s. 107-124
Ciemność (Mickiewiczowski przekład "Darkness" Byrona) Krzysztof A. Zakrzewski s. 125-138
Książki o Mickiewiczu opublikowane w roku 1975 Maria Dernałowicz s. 139-149
"Blok-Notes": Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Stanisław Świrko s. 151-155
Winiety z Mickiewiczowskiego debiutu Mieczysław Rokosz s. 157-160
O Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie na nowo Zofia Wolska-Grodecka s. 161-164
Żarnowiec - tradycja i teraźniejszość Zdzisław Łopatkiewicz s. 165-169
Materiały do bibliografii mickiewiczianów za 1975 r. Łucja Araszkiewicz s. 171-175
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres od 17 października 1974 do 16 września 1976 r Maria Grabowska s. 177-192
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Rzeszowie Lesław Forczek Czesława Szetela s. 192-195
Mieczysław Adamowski (1892 - 1975) Jerzy Starnawski s. 197-200