Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Trzeba więcej uważać ": Mirona Białoszewskiego szkoła skupienia Stanisław Falkowski s. 3-30
Leopold Buczkowski - kilka uwag o kreacji, nowatorstwie i samotności Sławomir Buryła s. 31-46
O "Wertepach" Leopolda Buczkowskiego Radosław Sioma s. 47-59
Książki nadesłane. s. 60
Czym zawinił Konrad Wallenrod? Wallenrodyzm wobec absolutyzmu Eligiusz Szymanis s. 61-80
Zygmunt Krasiński jako romantyczny czytelnik Ewa Szczeglacka s. 81-90
Sądy o Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim w dwu listach do Leonarda Niedźwieckiego Agata Pieróg s. 91-98
Podręczniki gimnazjalne w opinii nauczycieli Anna Maćkowska s. 99-118
Podręczniki do języka polskiego w gimnazjum: ocena aktualnej sytuacji Elżbieta Świderska s. 119-122
Ocena podręczników dla gimnazjum wydawnictwa WSiP Ewa Łukasik s. 123-128
"Ślad na fali" jako przewodnik po świecie literatury i kultury Elżbieta Kmiecińska-Pawłowska s. 129-133
Co znaczą Itaki, czyli jak uczyć rozumienia tekstów kultury Małgorzata Furgała Grażyna Mackiewicz Olga Bożena Noetzel s. 135-140
Józef Mikołajtis — zapomniany badacz Słowackiego Arkadiusz Frania s. 141-157
Wydawnictwa TLi AM. s. 158
Wycieczka na Wołyń i Podole Zofia Makowska s. 159-162
Wykaz odczytów wygłoszonych w roku 2001. s. 163-170
Jan Kott (1914-2001) Roman Taborski s. 171-177
Wanda Maria Roszkowska (1916-2001) Janina Pawłowiczowa s. 179-184
Ignacy Moś (1917-2001) Danuta Płygawko s. 185-189