Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Nasz dorobek naukowo literacki ostatniego pięćdziesięciolecia Julian Krzyżanowski s. 5-15
Rodowód i aktualne dziedzictwo literatury polskiej okresu 1918-1968 Kazimierz Wyka s. 17-43
Międzynarodowe znaczenie literatury polskiej w dyskusjach ostatniego pięćdziesięciolecia Henryk Markiewicz s. 45-57
Zasługi narodowe poezji polskiej w okresie pięćdziesięciolecia 1918-1968 Czesław Zgorzelski s. 59-76
Wyspiański o utworach Mickiewicza Leon Płoszewski s. 77-91
Adam Mickiewicz w pamiętnikach Bogdana Jańskiego Zbigniew Sudolski s. 93-104
Wystawa: realia sonetów krymskich Leszek Kamiński s. 105-107
"Razem młodzi przyjaciele...!" Jadwiga Kudirko s. 109-111
Nowy Mickiewiczowski jubileusz Stanisław Świrko s. 113-115
Wiktor Hahn (1871-1959) Ryszard Torchalski s. 117-120
Karel Krejčí Julian Krzyżanowski s. 121-124
Roman Pollak Alojzy Sajkowski s. 125-132
Zofia Szmydtowa Zdzisław Libera s. 133-142
Krajowy Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku Stanisław Morawski s. 143-150
Zagajenie dyskusji zjazdowej Zbigniew Goliński s. 151-160
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w roku 1968 Andrzej Korzyb s. 161-184
Piotr Grzegorczyk (1894-1968) Jerzy Starnawski s. 185-188
Stefan Kawyn (1904-1968) Jerzy Starnawski s. 189-192
Stanisławowi Pigoniowi podzwonne (1885-1968) Tadeusz Ulewicz s. 193-196
Józef Spytkowski (1907-1968) Edmund Jankowski s. 197-201