Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Dzieło i twórca Stanisław Frybes s. 5-8
Ze stosunków Kraszewskiego i Sienkiewicza Julian Krzyżanowski s. 9-21
Gogol o "Panu Tadeuszu" Zofia Szmydtowa s. 23-30
Nad listami Wacława Berenta Janina Garbaczowska s. 31-43
Tadeusz Miciński wobec Wyspiańskiego Elżbieta Rzewuska s. 45-62
Leonard Niedźwiecki i jego korespondencja Eugeniusz Sawrymowicz s. 63-84
Nie znany odzew na Prelekcje paryskie Mickiewicza Ksenia Kostenicz s. 85-90
Mickiewiczowskie wspominki Zbigniew Sudolski s. 91-109
Pamiętniki zbiorowej pamięci Maria Grabowska s. 111-122
Odwiedziny w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu Dora Kacnelson s. 123-132
Materiały do bibliografii Mickiewiczianów za I półrocze 1973 r Łucja Araszkiewicz s. 133-136
Ignacy Chrzanowski i Stefan Kołaczkowski w Oddziale Krakowskim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Wspomnienia) Franciszek Bielak s. 137-141
Rozmowa z doc. dr Władysławem Szyszkowskim Marian Tatara s. 143-147
Rozmowa z dr Stanisławem Rutkowskim Stanisław Świrko s. 149-156
Towarzystwo społeczno-naukowe czyli koegzystencja miłośnictwa i profesjonalizmu Antoni Śledziewski s. 157-162
Wykaz odczytów s. 162-168