Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edmund Jankowski Zdzisław Libera s. 3-9
Bibliografia prac Edmunda Jankowskiego Barbara Winklowa s. 11-20
Kraszewski-Bolesławita a następcy, czyli o narodzinach legendy powstania styczniowego Józef Bachórz s. 21-34
Asnyk w powstaniu styczniowym : fragment większej całości Alina Nofer-Ładyka s. 35-47
Bolesław Prus a pozytywizm warszawski Henryk Markiewicz s. 49-58
Uwagi o nowelach Konopnickiej Alina Brodzka s. 59-62
Romans po polsku : koncepcja miłości w powieściach Marii Rodziewiczówny Anna Martuszewska s. 63-75
Narodowe aspekty syntezy historycznoliterackiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku Kazimierz Cysewski s. 77-94
Piotr Chmielowski w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza Stanisław Fita s. 95-101
O badaniach pseudonimu literackiego w Polsce Dobrosława Świerczyńska s. 103-110
Odnaleziony autograf listu Mickiewicza Jerzy Starnawski s. 111-112
Michała Hórnika pionierskie przekłady polskiej poezji romantycznej na język górnołużycki Rafał Leszczyński s. 113-119
Piotr Wysocki w pieśni gminnej Dora Kacnelson s. 121-125
Popularne wydanie dzieł Krasińskiego : recenzja Zbigniew Sudolski s. 127-129
Materiały do bibliografii mickiewiczianów za 1979 rok Łucja Araszkiewicz s. 131-134
60 lat działalności Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Zdzisław Libera s. 135-148
Dydaktyka literatury w szkole podstawowej Bożena Chrząstowska s. 149-152
Świadomi tradycji i nowych zadań Ryszard Szwoch s. 153-155
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Towarzystwa w Płocku Teresa Klicka s. 155-158
Rezolucja zjazdowa. s. 159-160
Sprawozdanie z pracy Towarzystwa w okresie od września 1979 do września 1980 Barbara Kryda s. 160-165
Wykaz Odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1979 do 30 czerwca 1980 Małgorzata Porowska s. 167-178
Doktor Szczepan Wacek (1895-1980) Zdzisław Libera s. 179-181