Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dynamika rozwoju literatury polskiej od XIV do połowy XVIII wieku w kontekście dziejów literatur słowiańskich Janusz Pelc s. 3-16
Od tekstu anonimowego do tekstów autorskich: wiedza o najdawniejszych pisarzach literatury polskiej Jerzy Starnawski s. 17-23
Morze Sarmatów Edmund Kotarski s. 25-37
Z problemów barokowej groteski Jadwiga Rytel s. 39-45
Z dziejów inspiracji włoskich w weryfikacji polskiej (od Kochanowskiego do Młodej Polski) Jan Ślaski s. 47-60
Literackie dziedziczenie "Bogurodzicy" Tomasz Wroczyński s. 61-68
Polemika Cypriana Norwida z Łukaszem Górnickim o ideał sztuki Jakub Z. Lichański s. 69-75
Lubomirski, Mickiewicz, Freud, czyli o koncepcie suchego oceanu Marek Prejs s. 77-80
Wśród fabuł ironicznie zawikłanych: od romansu hellenistycznego do "Orlanda szalonego" Ariosta Włodzimierz Szturc s. 81-90
Mesjanistyczne tajemnice przeznaczeń w Prelekcjach paryskich Alina Witkowska s. 91-97
Współczesność literacka w Prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza Stanisław Makowski s. 99-108
Staropolska "nauka budownicza" w "Panu Tadeuszu" Marta Piwińska s. 109-122
Z listów do Zarządu Głównego. s. 123-126
Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza za rok 1990 (od X 1989 do XI 1990) Barbara Kryda s. 126-129
Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1989 do 30 czerwca 1990 roku. s. 129-138
Pożegnanie Profesora Artur Hutnikiewicz s. 139-142
Siemion S. Łanda (1926-1990) Wiesława Kordaczuk s. 143-145
Przemówienie nad trumną Profesora Żółkiewskiego członka honorowego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, dnia 14 stycznia 1991 roku Zdzisław Libera s. 147-149