Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesorowi Zdzisłowi Liberze: traktat serdeczny Piotr Matywiecki s. 4-5
Profesor Libera - badacz epoki Oświecenia Teresa Kostkiewiczowa s. 5-12
Bibliografia prac Zdzisława Libery Zofia Rejman Jadwiga Ziętarska s. 13-31
Uniwersalność i swoistość polskiego Oświecenia Janusz Maciejewski s. 33-53
Bajka o dwóch kłosach Juliusz W. Gomulicki s. 55-66
O literaturze polskiego i niemieckiego Oświecenia w ujęciu porównawczym Tadeusz Namowicz s. 67-74
Z dziejów "Satyra" Kochanowskiego w Oświeceniu Jan Ślaski s. 75-91
W kręgu recepcji Floriana w Polsce Alina Aleksandrowicz s. 93-103
"Filozof" angielski i jego wzór życia szczęśliwego Zofia Sinko s. 105-114
O niektórych aspektach konfliktu Kościoła z rządem Księstwa Warszawskiego Barbara Grochulska s. 115-122
Polska i jej dwie stolice w encyklopediach francuskich: od "kryzysu świadomości europejskiej" do wielkiego dykcjonarza Diderota Ewa Rzadkowska s. 123-133
Stanisław August w polskiej literaturze dramatycznej Andrzej Zahorski s. 135-143
Uczeń i mistrz: szkic o stosunku Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do Adama Naruszewicza Jerzy Snopek s. 145-153
Kopczyński czy Krajewski? Sprawa niepewnego autorstwa Irena Łossowska s. 155-160
Na drodze do nowoczesnych kryteriów równości Marek Troszyński s. 161-167
Oświeceniowe prolegomena do nauki o literaturze Zofia Mitosek s. 169-173
Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło Jerzy Snopek s. 173-178
Dwadzieścia lat powojennej działalności Oddziału Warszawskiego Andrzej K. Guzek s. 179-183
Dyskusja w Oddziale Krakowskim Towarzystwa w 1932/1933 r. nad reformą studiów polonistycznych Kasper Świerzowski s. 183-188
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1981 do 30 czerwca 1982 Zofia Dąbrowska s. 188-194
Eugeniusz Sawrymowicz (7 I 1904 - 5 VII 1982) Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Edmund Jankowski Zdzisław Libera Stanisław Makowski s. 195-217
Irena Pitulanka-Rożniatowska (1919 - 1980) Jerzy Starnawski s. 219-220