Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Do Czytelników. s. 3-4
Bohater Trylogii Julian Krzyżanowski s. 5-11
Ignacy Chrzanowski Zofia Szmydtowa s. 12-24
Nieznany kopiariusz poezji Mickiewicza Staniaław Świrko s. 25-50
Osiemdziesiąt lat Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Bronisław Nadolski s. 51-64
O powojennych Zjazdach Towarzystwa Eugeniusz Sawrymowicz s. 65-76
W osiemdziesiątym roku istnienia Towarzystwa - zagajenie dyskusji Ryszard Wojciechowski s. 77-89
Walny Zjazd Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Edmund Kotarski s. 90-107
Odpis Statutu Towarzystwa. s. 109-116
Skład Zarządu Głównego Towarzystwa. s. 117
Sprawozdanie z prac Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Jerzy Tynecki s. 118-119
Mały jubileusz Oddziału Rzeszowskiego Lesław Forczek Czesława Szetela s. 119-121
Stanisław Kolbuszewski Izabela Lewańska s. 122-123
Zygmunt Piszczkowski Stanisław Morawski s. 124-126