Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postmodernizm: fakty i znaki zapytania Mieczysław Dąbrowski s. 5-18
Romantyczne korzenie destrukcjonizmu Wiesław Rzońca s. 19-28
Postmodernizm jako socrealizm, czyli Manuela Gretkowska na tle epoki Andrzej Zieniewicz s. 29-35
Twórca jako konsument: o Trylogii Marka Słyka Krzysztof Uniłowski s. 37-47
Czego Jan Potocki szukał w Czeczenii? Daniel Beauvois s. 49-56
W kręgu znajomych Mickiewicza z lat rosyjskich Maria Danilewiczowa s. 57-83
Przestrzeń "matecznika" w "Panu Tadeuszu" Mickiewicza Irena Jokiel s. 85-100
Struktura fraktalna w poemacie "Pan Tadeusz" Ewa Pieczonka s. 101-112
Potomstwo literackie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza (kontynuacje, parodie, pastisze, trawestacje) Dariusz Zarzycki s. 113-130
Teatralizacja życia w Kole Sprawy Bożej Ewa Hoffmann-Piotrowska s. 131-150
"Wolny strzelec" w przedlistopadowej Warszawie Elżbieta Nowicka s. 151-159
Okopy Świętej Trójcy Stanisław Makowski s. 161-170
Studia polonistyczne Fabre'a Krystyna Kasprzyk s. 171-174
Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego i Oddziałów TLiAM Barbara Kryda s. 174-179
Sprawozdanie ze Zjazdu delegatów Oddziałów w Rzeszowie Czesława Szetela s. 179-182
Skład Zarządu Głównego i władz TLiAM wybranych na Zjeździe w Rzeszowie. s. 183-184
Wykaz odczytów w Oddziałach TLiAM w okresie od lipca 1994 do grudnia 1995 Joanna Król s. 184-197
Władysław Magnuszewski (1926-1996) Maria Januszewicz s. 199-201
Ryszard Kazimierz Lewański (1918-1996) Teresa Kostkiewiczowa Barbara Otwinowska s. 203-208