Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władysław Stanisław Reymont - Powieściopisarz - Epik Julian Krzyżanowski s. 5-12
Wyspiański po latach Jan Zygmunt Jakubowski s. 13-22
Listy Władysława St. Reymonta do Wincentego Szacsznajdra Stanisław Rutkowski s. 23-61
Związki Reymonta z Częstochową Józef Mikołajtis s. 63-70
Mickiewiczowski Czatyrdah Stanisław Makowski s. 71-89
Adam Mickiewicz w świetle listów Ludwika Platera Zbigniew Sudolski s. 91-96
Claude Backvis Andrzej Biernacki s. 97-101
Julian Krzyżanowski Franciszek Bielak s. 103-109
60 lat "służby" profesora Pigonia Czesław Zgorzelski s. 111-122
Z problemów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Zdzisław Libera s. 123-126
O formach pracy Oddziału Warszawskiego Stanisław Makowski s. 127-130
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w r. 1966 I. Wosiek s. 131-150
Feliks Araszkiewicz (14.1.1899-30.7.1966) Jerzy Starnawski s. 151-155