Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Otwarcie Sesji Zdzisław Libera s. 5-9
Tytanizm Mickiewicza Konrad Górski s. 11-21
"Dziadów cz. III" jako dramat romantyczny : ideologia, struktura, dykcja Wiktor Weintraub s. 23-33
W strefie liryczności Pana Tadeusza Czesław Zgorzelski s. 35-49
O "niekonsekwencjach" autorskich Pana Tadeusza Bogdan Zakrzewski s. 51-56
Subiektywne spojrzenie z dystansu : paryski tom VIII "Poezji" Adama Mickiewicza Jarosław Maciejewski s. 57-77
Doświadczenie towianistyczne Adama Mickiewicza Alina Witkowska s. 79-93
Poezja Mickiewicza w szkole Henryk Gradkowski Gertruda Wichary s. 95-106
Związki Ossolineum z Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza Krystyna Korzon s. 107-112
Pożegnanie z Odessą Siemion S. Łanda s. 113-121
Hrabia i Mickiewicz, czyli tajemnice zamku Horeszków Elżbieta Spałek s. 123-130
Z recepcji "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza Zofia Wójcicka s. 131-133
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza za 1986. s. 135-137
Skrót protokołu obrad Jubileuszowego Zjazdu Delegatów Oddziałów TLiAM we Wrocławiu 25 X 1986 r. s. 137-140
Lista uczestników Jubileuszowego Zjazdu TLiAM. s. 140-143
Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Andrzej Fabianowski s. 145-147
100 lat Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Wiesława Kordaczuk s. 147-152
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okesie od 1 lipca 1985 do l lipca 1986 r Zofia Dąbrowska s. 153-160
Bronisław Nadolski (1903 - 1986) Anna Krzewińska s. 161-164