Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Symbolika a składnia w "Zamku kaniowskim" Seweryna Goszczyńskiego Halina Krakowska s. 5-13
Subiektywizm w "Sonetach krymskich" Marian Śliwiński s. 15-22
"Konrad Wallenrod" w ewolucji światopoglądu poetyckiego Mickiewicza Eligiusz Szymanis s. 23-31
Człowiek, światło, słowo : z problematyki wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego Marian Stala s. 33-41
O dramaturgiczności "Niedokończonego poematu" Zygmunta Krasińskiego : na przykładzie operowania światłem Halina Waszkiel s. 43-52
Krasiński w "Promethidionie" Norwida? Andrzej Mierzejewski s. 53-60
Kryteria wartościowania dzieła sztuki w poglądach krytyczno-estetycznych Seweryna Goszczyńskiego Tadeusz Zawadzki s. 61-66
Krasiński a Dante Zbigniew Sudolski s. 67-80
Tradycja napoleońska w "Konradzie Wallenrodzie" A. Mickiewicza Zofia Wójcicka s. 81-89
Prasa niemiecka o "Prelekcjach paryskich" Adama Mickiewicza Piotr Roguski s. 90-95
Koskenniemi o "Panu Tadeuszu" Andrzej Kral-Leszczyński s. 95-98
Kolekcja prawnuka Adama Mickiewicza - Jerzego Góreckiego z Paryża zakupiona przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 99-103
O nowym "Romantyzmie" dla uczniów szkół średnich Krystyna Poklewska s. 105-109
Biblioteka Romantyczna Maria Korzeniewicz s. 109-112
Potęga Mickiewiczowskiego słowa Eligiusz Szymanis s. 113-117
Rozmaitość autorskich możliwości Kazimierz Wojtaniec s. 117-118
Materiały do bibliografii mickiewiczianów za 1977 rok Łucja Araszkiewicz s. 119-122
Rola Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa w życiu kulturalnym regionu. s. 123-125
Nasze dziesięciolecie : odczyt prezesa Oddziału Piotrkowskiego na sesji naukowej dziesięciolecia w dniu 12 stycznia 1978 r. Michał Fidelus s. 125-129
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w okresie od września 1976 do czerwca 1978 przedstawione na Zjeździe Delegatów Towarzystwa w Łomży 16 września 1978 r. Ryszard Wojciechowski s. 129-134
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Towarzystwa w Łomży, 16 - 17 września 1978 r. Barbara Kryda s. 134-137
Członkowie honorowi Towarzystwa Barbara Kryda s. 139-140
Helena Czernekowa - Prezes Oddziału Łomżyńskiego Stanisław Świrko s. 141-142
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1977 do 30 czerwca 1978 Helena Kamińska s. 143-152
Uroczystość nadania Gminnej Szkole Zbiorczej w Bukowsku imienia Profesora Juliana Krzyżanowskiego Maria Bokszczanin s. 153-157
W ziemi rodzinnej Jana Chryzostoma Paska Bogdan Otrębski s. 158-159
Jan Parandowski (1895 - 1978) Zdzisław Libera s. 161-162
Wanda Łucznikowa (1900-1963) Mieczysław Czajko s. 163-166