Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Rola humanistyki w świecie cywilizacji technicznej Julian Krzyżanowski s. 5-13
Bohater poezji okupacyjnej Jerzy Święch s. 15-39
Bohaterowie poezji naszych czasów Edward Balcerzan s. 41-61
Jeszcze jeden nieznany list Mickiewicza Eugeniusz Sawrymowicz s. 63-65
Jan Czeczot jako redaktor i korektor drugiego tomiku "Poezji" Mickiewicza Stanisław Świrko s. 67-97
Nieznana relacja współczesna z lektury Mickiewiczowskich "Poezji" Mieczysław Inglot s. 99-115
Projekt budowy pomnika Adama Mickiewicza w Nowogródku w 1860 roku Eugenia L. Brawier Maria Wiśniewska (tłum.) s. 117-120
Materiały do bibliografii mickiewiczianów za rok 1972 Łucja Araszkiewicz s. 121-128
Rodowody Maurycego Beniowskiego (Na marginesie "Nowego Korbuta") Stanisław Makowski s. 129-136
Pseudonimy "Wiadomości Brukowych" Dobrosława Świerczyńska s. 137-166
Hermann Buddensieg Stefania Skwarczyńska s. 167-173
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Lublinie Eugeniusz Sawrymowicz s. 175-183
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w roku 1972 Antoni Śledziewski s. 185-203
25-lecie Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza : sesja naukowa: "Z problemów polskiej literatury marynistycznej" Edmund Kotarski s. 205-212
Pięć lat działalności Oddziału Piotrkowskiego Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza Michał Fidelus s. 213-216
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej w Łomży w setną rocznicę śmierci Jakuba Wagi Helena Czernek s. 216-217
Nadesłane materiały do bibliografii Towarzystwa za rok 1972. s. 217-218
Praca Franciszka Bielaka w Krakowskim Oddziale Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza Kasper Świerzowski s. 219-224
Maria z Fifagrowiczów Nogowa (30 VI 1925 - 10 VI 1972) Jerzy Starnawski s. 225-226