Znaleziono 5 artykułów

Michał Fidelus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nasze dziesięciolecie : odczyt prezesa Oddziału Piotrkowskiego na sesji naukowej dziesięciolecia w dniu 12 stycznia 1978 r. Michał Fidelus s. 125-129
Literatura staropolska w programach szkół gimnazjalnych okresu narodowej niewoli Michał Fidelus s. 131-147
Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Piotrkowie Trybunalskim Michał Fidelus s. 165-174
Pięć lat działalności Oddziału Piotrkowskiego Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza Michał Fidelus s. 213-216
"Ignacy Roman Plenkiewicz- badacz życia i twórczości Jana Kochanowskiego", Michał Fidelus, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Michał Fidelus (aut. dzieła rec.) s. 298