Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szymborska - poetka nie znana Aneta Wiatr s. 3-9
Poezja filozoficzna Szymborskiej Edward Kasperski s. 11-26
Gry frazeologiczne Wisławy Szymborskiej Wojciech Ligęza s. 27-39
W stronę Lozanny: Wisławy Szymborskiej czytanie Mickiewicza Jacek Brzozowski s. 41-52
Szymborska w szkole świata Anna Nasiłowska s. 53-57
Homo ludens z książką w ręku Stanisław Tomala s. 59-66
Alergia na słuszność Andrzej Zieniewicz s. 67-77
Pozorna lekkość bytu Katarzyna Sybilska s. 79-87
Poezja samotności Jarosław Klejnocki s. 89-96
Cztery typy rzeczywistości (O poetach urodzonych w latach siedemdziesiątych) Maria Cyranowicz s. 97-106
Dwie bardzo heretyckie Mickiewiczowskie propozycje edytorskie Roman Taborski s. 107-112
"Don Carlos" Schillera w tłumaczeniu Mickiewicza Leszek Libera s. 113-133
Franciszek Morawski jako mediator w sporze klasyków z romantykami Andrzej Timofiejew s. 135-141
Stronica o miłości i stronica o śmierci á la polonaise (z teki pośmiertnej) Tadeusz Zieliński s. 143-164
Wspomnienie wnuka: słowo o Wacławie Sieroszewskim Andrzej Sieroszewski s. 165-172
Nad listami Henryka Sienkiewicza Stanisław Fita s. 173-178
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach TLiAM w okresie od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 1996 r Joanna Król s. 179-186
Julian Platt (1923-1997) Krystyna Maksimowicz s. 187-190