Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Rej i Trzecieski Julian Krzyżanowski s. 5-12
Wobec Mickiewicza : (jeden rozdział pracy doktorskiej pt.: "Tradycje romantyczne w liryce Juliana Przybosia") Danuta Paluchowska s. 13-30
Nieznane listy Adama Mickiewicza Eugeniusz Sawrymowicz s. 31-40
Z genealogii Mickiewiczowskiego Baublisa Stanisław Świrko s. 41-55
Udział Mickiewicza w wydaniu "Poezji" Bohdana Zaleskiego Cecylia Gajkowska s. 57-62
Zarys dziejów Węgierskiego Towarzystwa im. Adama Mickiewicza : (przyczynki do historii węgierskiego polonofilstwa w XX wieku) István Csapláros s. 63-79
Materiały do bibliografii mickiewiczianów za rok 1969 Łucja Araszkiewicz s. 81-85
Białoruskie mickiewicziana Stanisław Świrko s. 87-89
Franciszek Bielak - pedagog - uczony - działacz Kasper Świerzowski s. 91-99
O Konradzie Górskim jako historyku literatury Zbigniew Jerzy Nowak s. 101-109
Konrad Górski jako badacz prądów umysłowych XVI wieku Lech Szczucki s. 109-115
Leon Płoszewski (1890-1970) Konrad Górski s. 117-129
Literatura staropolska w programach szkół gimnazjalnych okresu narodowej niewoli Michał Fidelus s. 131-147
"Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej", pod red. Stefanii Kostrzewskiej-Kratochwilowej, Przemyśl 1969 : [recenzja] Bronisław Nadolski Stefania Kostrzewska-Kratochwilowa (aut. dzieła rec.) s. 149-153
Spotkanie Prezesów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Ryszard Wojciechowski s. 155-159
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w r. 1969 Teresa Stańczak s. 161-175
Władysław Długosz (29 XII 1906 - 7 III 1969) Czesława Szetela s. 177-181
Jan Dürr-Durski (1902-1969) Zdzisław Libera s. 183-186