Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mistrz i Majster Stanisław Barańczak s. 7-19
Organizator narodowej wyobraźni Zofia Trojanowiczowa s. 21-35
Czytanie Mickiewicza Jacek Łukasiewicz s. 37-46
"Zachować narodowi wierną pamiątkę..." : poezja Adama Mickiewicza jako język ofiar historii Bogusław Dopart s. 47-57
Mickiewicz we współczesnej szkole (Wprowadzenie do dyskusji) Irena Szypowska s. 59-74
Rola TLiAM w rozwoju badań nad Mickiewiczem i upowszechnianiu dzieł poety Stanisław Fita s. 75-84
Romans z aniołem (O "Widzeniu się w gaju" Adama Mickiewicza) Stanisław Makowski s. 85-92
Pamięć i czas: wokół elegijnych wierszy okresu wileńsko-kowieńskiego Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 93-114
Od "Pana Tadeusza" do szklanych domów Barbara Kubicka-Czekaj s. 115-128
"Litwo! Ojczyzno moja " - kategoria "ojczyzny " w angielskich i francuskich przekładach Inwokacji "Pana Tadeusza" Jadwiga Warchoł s. 129-145
Śmiełów Mickiewiczowski Andrzej Kostołowski s. 147-156
Wykład na odnowienie doktoratu Zdzisław Libera s. 157-164
Profesor Zdzisław Libera o "Wieku świateł" Alina Aleksandrowicz s. 165-172
Na przedprożu XXI wieku: sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 1995-1998 Ryszard Wojciechowski s. 173-181
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów TLiAM, w Poznaniu, 25-27 września 1998 Agnieszka Kwiatkowska s. 183-186
Władze Towarzystwa wybrane na Zjeździe w Poznaniu. s. 187-188
Oświadczenie Towarzystwa w sprawie sytuacji w szkole, w nauce i życiu zbiorowym. s. 189-191
Komunikat Komisji Konkursowej. s. 192
Wykaz odczytów wygłoszonych w roku 1997. s. 193-198
Wspomnienie o Profesor Janinie Kulczyckiej-Saloni Ewa Paczoska s. 199-202
Ludwik Mikusiński (1917-1998) Seweryna Wysłouch s. 203-207