Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach Teresa Kostkiewiczowa s. 3-10
Autor - narracja - czytelnik w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego Stanisław Burkot s. 11-25
"Lalka" w kontekście "Trylogii" Józef Bachórz s. 27-40
Płaszczyzny interpretacyjne tytułu "Lalki" Prusa Zbigniew Przybyła s. 41-50
"Wstań, siostro! wstań!" - polska proza kobieca (1840-1918) Grażyna Borkowska s. 51-61
"Żyć" znaczy "zapomnieć": próba interpretacji "Zapomnienia" S. Żeromskiego Zbigniew Lisowski s. 63-78
Uciekać, ale dokąd? O "Popiele i diamencie" Jerzego Andrzejewskiego Waleria Szydłowska-Brykczyńska s. 79-85
Eksperymenty narracyjne debiutantów lat osiemdziesiątych Cezary Kubaszewski s. 87-95
Nieprofesjonalne kryteria wartościowania lektur Grażyna Straus s. 97-104
Półlegalne, utajnione pierwodruki i przedruki wierszy A. Mickiewicza w zaborze rosyjskim w latach 1834-1857 Zdzisław Szeląg s. 105-117
Słowacki w rozprawie Norwida "O sztuce" (dla Polaków) Wiesław Rzońca s. 119-126
Józef Ignacy Kraszewski w świetle korespondencji Pauliny Wilkońskiej Urszula Krzysiak s. 127-135
Przybyszewski-epistolograf w okowach cenzury Roman Taborski s. 137-140
Sprawozdanie z działalności TLiAM w latach 1990-1992. Barbara Kryda s. 143-147
Zjazd Towarzystwa Literackiego w Gdańsku (Sprawozdanie). Wiesław Rzońca s. 147-148
Wnioski przyjęte przez Zjazd Delegatów. s. 148-149
Lista członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. s. 149-150
Wykaz odczytów wygłoszonych w Odziałach od 1 lipca 1990 r. do 30 czerwca 1991 r. s. 150-158
Lista Członków Honorowych. s. 150
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przemówie nad grobem profesora Edmunda Jankowskiego Zdzisław Libera s. 159-160
Prof. dr Władysław Floryan, 16 X 1907-2 III 1991 Mieczysław Inglot s. 161-164
Mowa nad grobem Stefana Treugutta (12 lipca 1991) Michał Głowiński s. 165-166
Jan Józef Lipski (25 V 1926 -10 IX 1991) Roman Loth s. 167-170