Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wieland, Horacy i my Karl Dedecius Krystyna von Schuttenbach (tłum.) s. 3-9
Broniewski w środku życia Andrzej Lam s. 11-24
Lechoń, Mochnacki, historia Roman Loth s. 25-36
Aby tęczę w prądnicy przedłużyć Stanisław Makowski s. 37-47
Przyboś wobec liryków lozańskich Jacek Łukasiewicz s. 49-66
Julian Przyboś i Władysław Strzemiński w grupie "a.r." w świetle postulatu korespondencji sztuk Irena Urbaniakowa s. 67-74
"Niepotrzebne drzewo z wiecznym szumem" Andrzej Niewiadowski s. 75-88
Bukiet "Lilii" Gałczyńskiego Ryszard Pawlukiewicz s. 89-98
Jezioro Bodeńskie Dygata wobec tradycji romantycznej Hans-Christian Trepte s. 99-102
Sprawy porucznika Ordona — ciąg dalszy Monika Kostaszuk s. 103-108
Mickiewiczowski szlak w Leningradzie Władimir F. Szubin E. Sokołowska (tłum.) s. 109-111
Edwarda Dembowskiego "Oda do młodości" Maria Grabowska s. 113-119
Kilka szczegółów do biografii Gabriela Korbuta Anna Kaupuż s. 121-127
Osiemdziesięciolecie urodzin Wiktora Weintrauba Zdzisław Libera s. 129-130
Prace Wiktora Weintrauba nad literaturą staropolską Janusz Pelc s. 130-134
Wiktor Weintraub jako badacz Mickiewicza Zofia Stefanowska s. 134-138
Sylwetki członków honorowych Towarzystwa wybranych 25 X 1986 roku Barbara Kryda s. 139-142
Obchody 100-lecia Towarzystwa w Oddziałach. s. 142-147
Sprawozdanie ze Zjazdu Prezesów Oddziałów Jan W. Lachendro s. 148-150
Sprawozdanie z działalności TLiAM za rok 1987 Barbara Kryda s. 150-152
Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1986 do 31 grudnia 1987 roku Zofia Dąbrowska s. 153-164
Stefania Skwarczyńska (1902-1988) Henryk Pustkowski s. 165-168
Maria Renata Mayenowa (1910-1988) Zofia Florczak Lucylla Pszczołowska s. 169-172
Jarosław Maciejewski (1924-1987) Bożena Chrząstowska s. 173-181
Adam Mauersberger Zdzisław Libera s. 183-187