Znaleziono 8 artykułów

Zofia Dąbrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1991 do 30 czerwca 1993 roku Zofia Dąbrowska s. 132-142
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1984 do 30 czerwca 1985 r. s. 141-155
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okesie od 1 lipca 1985 do l lipca 1986 r Zofia Dąbrowska s. 153-160
Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1986 do 31 grudnia 1987 roku Zofia Dąbrowska s. 153-164
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1993 do 30 czerwca 1994 Zofia Dąbrowska s. 155-163
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1982 do 1 lipca 1984 Zofia Dąbrowska s. 160-178
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1981 do 30 czerwca 1982 Zofia Dąbrowska s. 188-194
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1980 r do 30 czerwca 1981 r Zofia Dąbrowska s. 251-261