Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemówienie Tadeusza Różewicza na uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 4 kwietnia 2001 r. Tadeusz Różewicz s. 5-8
Różewicz zmienny - Różewicz ten sam Tadeusz Drewnowski s. 9-14
Niemilknące echo Andrzej Lam s. 15-18
Moje spotkania z Czesławem Miłoszem Ryszard Matuszewski s. 19-53
Fenomen Przybosia Barbara Łazińska s. 55-71
Itaka i Soplicowo ("Przedwiośnie" po latach) Stanisław Falkowski s. 73-86
Wprowadzenie do "Vade-mecum" Juliusz Wiktor Gomulicki s. 87-109
Norwidowe Promethidiony Dariusz Dziurzyński s. 111-128
Spotkanie z Ryszardem Matuszewskim. s. 129
Meandry pamięci Andrzej Lam s. 131-133
Moje podróże z Ryszardem Matuszewskim Tadeusz Komendant s. 135-138
Sprawozdanie z dzialalności Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za okres: wrzesień 1998- wrzesień 2001 Teresa Kostkiewiczowa s. 139-148
Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Irena Szypowska s. 149-151
Władze Towarzystwa wybrane w dniu 29 września 2001 r. na zjeździe w Białymstoku. s. 153-154
Członkowie honorowi Towarzystwa. s. 155-158
Wykaz odczytów wygloszonych w roku 2000 Joanna Król s. 159-168