Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Reymont jako pisarz polskiej prowincji Kazimierz Wyka s. 5-25
Upadek i odrodzenie Młodej Polski Artur Hutnikiewicz s. 27-50
Obecność i wizja historii w dramatach Wyspiańskiego Jan Nowakowski s. 51-64
U źródeł francuskiego przekładu "Dziadów" cz. III Zbigniew Sudolski s. 65-69
Adam Mickiewicz na łamach "Pszonki" Anna Mazanek s. 71-78
Materiały do bibliografii Mickiewiczianów za rok 1970 Łucja Araszkiewicz s. 79-84
Giovanni Maver (1891-1970) Mieczysław Brahmer s. 85-96
W pięćdziesięciolecie Franciszek Bielak s. 97-104
Krakowska polonistyka literacka w minionym półwieczu Henryk Markiewicz s. 105-124
Niedoświetlone sprawy literatury romantycznej Czesław Zgorzelski s. 125-137
Dziedzictwo Słowackiego w poezji Grochowiaka Marian Tatara s. 139-163
Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Piotrkowie Trybunalskim Michał Fidelus s. 165-174
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa im. A. Mickiewicza w roku 1970 Marek Tumanowicz s. 175-189
Jadwiga Giewartowska (1888-1971) Edmund Jankowski s. 191-193