Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Amerykańska powieść Reymonta Barbara Kocówna s. 5-19
"Nowe wiersze" Władysława Broniewskiego Sławomir Kędzierski s. 21-29
Ustalenia i uściślenia do chronologii listów Adama Mickiewicza Eugeniusz Sawrymowicz s. 31-66
"Primula veris" romantyzmu polskiego : w 150 rocznicę pierwszego wydania A. Mickiewicza "Poezji", T. 1 Maria Grabowska s. 67-85
Zbiory mickiewiczowskie Muzeum Literatury w Warszawie. s. 87-88
Rękopisy Tadeusz Januszewski s. 88-98
Biblioteka Adama Mickiewicza Halina Natuniewicz s. 98-109
Pamiątki Mickiewiczowskie Cezary Kocot s. 110-114
Wszystko mówi o wielkim poecie N. Guryna Michał Kondratiuk (tłum.) s. 115-122
Materiały do bibliografii Mickiewiczianów za rok 1971 Łucja Araszkiewicz s. 123-130
Zygmunt Szweykowski Edmund Jankowski s. 131-139
Maksym Rylski Hryhorij Werwes Tatiana Hołyńska (tłum.) s. 141-155
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w roku 1971 Antoni Śledziewski s. 157-179
Sprawozdanie z narady Antoni Śledziewski s. 181-197
Wprowadzenie do dyskusji Ryszard Górski s. 197-202
O inicjatywach Oddziału Rzeszowskiego Lesław Forczek s. 202-206
Juliusz Nowak-Dłużewski (1893-1972) Zdzisław Libera s. 207-216
Jean Bourrilly (1911-1971) Stanisław Frybes s. 217-222