Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Dwie wizje ludowości romantycznej Maria Janion s. 5-24
Marzyciel Reymonta Barbara Kocówna s. 25-37
Wokół Mickiewiczowskiego wiersza "Do B[ohdana] Z[aleskiego]" Zbigniew Sudolski s. 39-47
Problemy polskiego romantyzmu Leszek Kamiński s. 49-52
Romantyzm oglądany "mędrca szkiełkiem i okiem" Anna Mazanek s. 53-55
Korespondencji filomatów ciąg dalszy Stanisław Świrko s. 57-59
Bibliofilskie wydanie autografów Juliusza Słowackiego Anna Mazanek s. 61-62
Noty i informacje S. Ś. s. 63-64
Materiały do bibliografii mickiewiczianów za 1974 r. Łucja Araszkiewicz s. 65-68
Nad tekstem epitafium Jana Makowieckiego Rafał Leszczyński s. 69-74
Stanisław Pigoń w Krakowskim Oddziale Towarzystwa Kasper Świerzowski s. 75-80
Z katedry gimnazjalnej do docentury w uniwersytecie Marian Tatara s. 81-95
Motywy walk o wyzwolenie ziemi koszalińskiej w literaturze pięknej Władysława Homowa s. 97-103
Tradycyjna kultura ludowa wsi koszalińskiej Andrzej Moniak s. 105-109
Przemiany kulturalne na ziemi koszalińskiej Elżbieta Piotrowska s. 111-117
Poglądy estetyczne K. Brodzińskiego na rolę folkloru wschodniosłowiańskiego w polskiej literaturze Janina Wiertel s. 119-123
Motywy folklorystyczne w prozie Adolfa Dygasińskiego Alicja Wysokińska s. 125-130
Mazowieckim szlakiem Żeromskiego i Krasińskiego Stanisław Makowski s. 131-138
Sprawozdanie z obrad Statutowego Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa w Słupsku Maria Grabowska s. 139-141
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres od 18 października 1972 do 17 października 1974 r Antoni Śledziewski s. 141-149
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w okresie od sierpnia 1974 do lipca 1975 r Maria Grabowska Antoni Śledziewski s. 149-160
W sprawie Polemiki sprawozdawczej Antoni Śledziewski s. 160-161
Z kroniki Oddziału Łomżyńskiego Helena Czernek s. 161-162
25 lat działalności Oddziału Olsztyńskiego Towarzystwa Jerzy Skrobutan s. 163-167
Odpis listu Ministra Oświaty i Wychowania, ob. Jerzego Kuberskiego do Zarządu Głównego Towarzystwa. s. 169
l Ogólnopolski Sejmik Polonistyczny w Piotrkowie Tryb. Stanisław Frycie s. 170-172
Kazimierz Wyka (1910-1975) Czesław Zgorzelski s. 173-180
Zofia Makuszkowa (1910 - 1973) Czesława Szetela s. 181-184
Zofia Makowiecka (1917 - 1975) Maria Dernałowicz s. 185-188