Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bycie w tekstach dawnych Antoni Czyż s. 3-18
"Cannochiale sarmatico" czyli staropolska konstelacja Marina Krzysztof Mrowcewicz s. 19-33
Czy prawdziwy geniusz pewny jest nieśmiertelności? : o współczesnym czytaniu poezji Krasickiego Tomasz J. Pokrzywniak s. 35-44
Poezja romantyczna - liryka romantyczna - liryka romantyków Bogusław Dopart s. 45-55
Wczesna liryka Tetmajera Jadwiga Zacharska s. 57-70
Miejsce Słonimskiego Ryszard Matuszewski s. 71-82
Oblicza poezji Kazimierza Wierzyńskiego Anna Nasiłowska s. 83-88
O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza Tomasz Wroczyński s. 89-95
Współczesne czytanie poezji w szkole Bożena Chrząstowska s. 97-111
Inny Kornel Ujejski Zbigniew Sudolski s. 113-128
Teleologia i antyprzyczynowość w "Dziadach" Mickiewicza Dirk Uffelmann s. 129-144
Chińscy miłośnicy Adama Mickiewicza Irena Sławińska s. 145-148
Gustaw Herling-Grudziński - członek honorowy Towarzystwa Zdzisław Libera s. 149-153
Komisja Komparatystyczna Towarzystwa Literackiego Ewa Ihnatowicz Janina Kulczycka-Saloni s. 153-155
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1993 do 30 czerwca 1994 Zofia Dąbrowska s. 155-163
Uzupełnienia do artykułu Zdzisław Szeląg s. 164
István Csapláros (1910-1994) Jerzy Snopek s. 165-168
Józef Magnuszewski (1924-1994) Joanna Rapacka s. 169-171
Irena Maciejewska (1930-1994) Andrzej Z. Makowiecki s. 173-174
Cezariusz Rowiński (1934-1994) Wojciech Jekiel s. 175-176
Wanda Roszkowska-Sykałowa (1923-1994) Cecylia Gajkowska s. 177-178
Władysław Korotaj (1912-1994) Magdalena Szymańska s. 179-180
Paweł Bagiński (1909-1992) Zdzisław Libera s. 181-182
Jan Świątecki (1916-1994) Zdzisław Libera s. 183-184