Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkic do portretu dzisiejszej pozytywistki, czyli o pracach Janiny Kulczyckiej-Saloni Danuta Knysz-Rudzka s. 3-12
Zestawienie publikacji prof. dr Janiny Kulczyckiej-Saloni Ewa Ihnatowicz Waldemar Klemm Teresa Marciszuk s. 13-30
Problemy teoretyczne powieści w krytyce młodopolskiej Henryk Markiewicz s. 31-41
Zagadnienie powieści modernistycznej: autentyczność i formy kulturowe: zarys problematyki Aleksandra Budrecka s. 43-57
O młodopolskiej legendzie Norwida Andrzej Z. Makowiecki s. 59-75
Listopad 1830 r. w literaturze Młodej Polski Irena Maciejewska s. 77-98
Ludwik Krzywicki — krytyk pozytywizmu Waldemar Klemm s. 99-113
Estetyka a poetyka: literaturoznawcza konkretyzacja koncepcji estetycznej Stanisława Witkiewicza Danuta Ulicka s. 115-134
Koncepcja prasy w "Tygodniku Ilustrowanym" za redakcji Ludwika Jenikego (1859 -1886) Ewa Ihnatowicz s. 135-151
Współpraca Aleksandra Świętochowskiego z lwowskim "Tygodniem": autorstwo Listów z Niemiec i Listów z Krakowa Bogdan Mazan s. 153-169
Światopogląd pozytywizmu — próba odtworzenia Jerzy Tynecki s. 171-190
Literatura polska w Austrii po roku 1945 Edmund Rosner s. 191-208
Książka o białoruskim baroku i Oświeceniu Jan Ciechanowicz s. 209-215
O podstawie tekstowej przekładu "Pana Tadeusza" na język białoruski przez Bronisława Taraszkiewicza Antonina Obrębska-Jabłońska s. 217-222
Materiały do bibliografii mickiewiczianów za 1980 rok Łucja Araszkiewicz s. 223-227
Nowi członkowie honorowi Towarzystwa Janina Lasecka s. 229-238
Konferencja "Folklor i literatura" w Słupsku Danuta Król s. 239-240
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego od września 1980 do września 1981 r. Barbara Kryda s. 241-243
Druga Narada Prezesów w Kaliszu Halina Molenda s. 245-246
Sesja mickiewiczowska w Kaliszu Anna Szurczak s. 246-249
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1980 r do 30 czerwca 1981 r Zofia Dąbrowska s. 251-261
Zygmunt Szczakowski (1903 -1981) Zdzisław Skwarczyński s. 263-266