Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poezja jest jednym gospodarstwem Czesław Miłosz s. 3-4
Literatura - społeczeństwo - tradycja Stefan Treugutt s. 5-14
Żeromski pod cenzuralnym zapisem Artur Hutnikiewicz s. 15-22
Bandera na opuszczonym statku: o poezji Aleksandra Janty Andrzej Lam s. 23-32
Zakorzenieni w słowie: emigracja a ewolucja języka poezji Jerzy Poradecki s. 33-44
Gogolowska kancelaria czyli współczesna powieść o rządzącej elicie Seweryna Wysłouch s. 45-56
Muzyka sfer ziemskich (O niektórych funkcjach motywów muzycznych w poezji Białoszewsidego) Stanisław Falkowski s. 57-64
Mickiewicziana i Album Moszyńskiego Maria Danilewicz Zielińska s. 65-76
Maksymilian Hertel poeta nie znany Stanisław Makowski s. 77-135
Spis utworów Maksymiliana Hertla. s. 136
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1986-1989 Barbara Kryda s. 137-142
Protokół Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 23 IX 1989 r Teresa Brzeska-Smerkowa s. 142-146
Zjazd Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza - pierwszy w drugim 100-leciu istnienia Towarzystwa Wiesława Kordaczuk s. 146-148
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 1988 do 30 czerwca 1989 r Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 148-160
Maria Grabowska (1922-1989) Krzysztof Kopczyński s. 161-164
Artur Sandauer (1913-1989) Tadeusz Drewnowski s. 165