Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Moje kontakty teatralne z dramaturgią Słowackiego Jarosław Iwaszkiewicz s. 5-11
Jutro żniwa : w 85-lecie urodzin Jarosława Iwaszkiewicza Stanisław Świrko s. 13-27
Mistyczne symbole i polityczne realia : na marginesie dwóch wierszy J. Słowackiego z roku 1846 Jarosław Maciejewski s. 29-67
Historia w "trylogii dramatycznej" Juliusza Słowackiego o powstaniu listopadowym Mieczysław Inglot s. 69-84
Dramat "dziwny i duchowy" : zarys interpretacji "Samuela Zborowskiego" Małgorzata Nesteruk s. 85-96
Nad tekstem Samuela Zborowskiego : układ dramatu Andrzej Żurek s. 97-110
O dziecięcym filozofie Słowackiego Leszek Libera s. 111-121
Słowacki w oczach Krasińskiego : z dziejów wzajemnych kontaktów Zbigniew Sudolski s. 123-137
Listek na osieci : "Balladyna" II, 512-513 Jerzy Axer s. 139-144
Z albumu Kościelskich : pomnik Słowackiego w Miłosławiu Bogdan Zakrzewski s. 145-148
Juliusz Słowacki po fińsku István Csapláros s. 149-154
Zapiski o Juliuszu Słowackim i jego utworach w "Dzienniku" Hipolita Błotnickiego Zofia Wójcicka s. 154-158
Recepcja Słowackiego wśród młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w latach 1864 - 1914 Władysław Słodkowski s. 159-167
Szkice o "Uspokojeniu" Juliusza Słowackiego Stefan Treugutt s. 169-172
Romantyzm - myśl, idea, mit Andrzej Fabianowski s. 173-176
Dwie książki PIW-owskie o Słowackim Stanisław Świrko s. 176-180
Materiały do bibliografii Mickiewiczianów za 1978 rok Łucja Araszkiewicz s. 181-186
Konferencja naukowa ku czci Aleksandra Brücknera w Berlinie s. 187-188
Obchody rocznicy Wiktora Gomulickiego w Pułtusku s. 188
Sprawozdanie z Narady Prezesów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Kaliszu Anna Szurczak s. 189-192
Sprawozdanie z pracy i działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w okresie od września 1978 do września 1979 r. Barbara Kryda s. 193-196
Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1978 do 30 czerwca 1979 r. Małgorzata M. Porowska s. 197-210
Stanisław Rutkowski (21 VIII 1892 - 19 III 1979) Stanisław Świrko s. 211-217
Stojan Subotin (1 III 1921 - 7 VII 1977) Stanisław Frybes s. 219-223