Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiograficzne role podmiotu w poezji Zbigniewa Herberta Andrzej Lam s. 3-10
Fenomen Witkacego: wiele pytań, niewiele odpowiedzi Lech Sokół s. 11-22
Bruno Schulz w kontekście współczesnych dyskursów o kulturze Mieczysław Dąbrowski s. 23-35
Gombrowicz i wolność Edward Fiała s. 37-52
Nim przyszło zmęczenie Sławomir Buryła s. 53-68
Śmiertelne suknie Zuzanny (stylizacyjne zabiegi w poezji Stanisława Grochowiaka) Grzegorz Walczak s. 69-81
Czy Mickiewicz "dał wiarę " Towiańskiemu? Ewa Hoffmann-Piotrowska s. 83-98
Podróż do centrum wszechwiedzy w poetyckim myśleniu Mickiewicza Margreta Grigorowa Anna Szwed (tłum.) s. 99-107
Narodziny mitu (Mickiewicz w pierwszych publikacjach bułgarskich) Anna Szwed s. 109-129
Mickiewicz i Chateaubriand Juliusz Gromadzki s. 131-152
"Oda do młodości"—miejsca wspólne Katarzyna Sybilska s. 153-161
Wykaz odczytów wygłoszonych w roku 1999. s. 163-170
Jerzy Giedroyc (1906-2000) Andrzej St. Kowalczyk s. 171-177
Tymon Terlecki (1905-2000) Roman Taborski s. 179-182