Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sławomir Poleszak s. 11-14
Stan badań nad emigracją i źródła do jej dziejów Antoni Bohdanowicz Władysław Bułhak Andrzej Friszke Małgorzata Ptasińska-Wójcik Krzysztof Tarka s. 15-36
Tło amerykańskiego antykomunizmu John Earl Haynes s. 37-55
Zimnowojenna emigracja polityczna jako przedmiot badań Sławomir Łukasiewicz s. 57-71
Warszawa wobec polskiej emigracji w Szwecji w latach 1945-1968 Arnold Kłonczyński s. 73-87
Konrad Sieniewicz w dokumentach bezpieki Paweł Ziętara s. 89-116
Figurant "Tybr" - nieudany werbunek niedoszłego ministra Piotr Stanek s. 117-138
Działalność Karola Lewkowicza - przyczynek do powstania orientacji prokrajowej na emigracji Krzysztof Tarka s. 139-169
Prawomocność czy integracja? : studia porównawcze działalności politycznej na uchodźstwie Idesbald Goddeeris s. 171-186
Współpraca środowiska "Spotkań" z emigracją na Zachodzie : przyczynek do badań Małgorzata Choma-Jusińska s. 187-210
Udział Policji Państwowej województwa wołyńskiego w ochronie granicy wschodniej w latach 1921-1924 Oleh Razyhrayev s. 211-231
Działalność głównego komisarza cywilnego we wrześniu 1939 roku Piotr Cichoracki s. 233-252
Repatriacja czy deportacja? : radziecka akcja repatriacyjna na Słowacji w latach 1945-1948 Bohdan Halczak Michal Šmigel' s. 253-261
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nieformalny rezonans społeczny tzw. Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS w grudniu 1948 roku Mariusz Mazur s. 263-282
Polacy pomagający Ukraińcom na ziemiach dzisiejszej Polski w latach 1945-1947 Jan Pisuliński s. 283-297
Kościół katolicki a Cerkiew greckokatolicka w USRR po II wojnie światowej : droga do współpracy Inna Pojizdnyk s. 299-307
Zbrodnia niewyjaśniona : o złożoności losów ludzkich w pierwszych latach powojennych na przykładzie zabójstwa Teodora Jałowskiego, funkcjonariusza Policji Państwowej i Milicji Obywatelskiej w Radomiu Wojciech Jałowski s. 309-323
Wydatki wojskowe i obronne na Węgrzech w latach 1949-1979 Pál Germuska s. 325-347
Polska opozycja polityczna lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku wobec przeobrażeń wewnętrznych i polityki zagranicznej Związku Radzieckiego Marek Golińczak s. 349-382
Działania władz terenowych oraz aparatu bezpieczeństwa wobec placówek oświatowo-wychowawczych ss. salezjanek w Łodzi i ich likwidacja Krzysztof Kolasa s. 383-411
Przesłuchania generała Modelskiego przed komisjami Izby Reprezentantów i Senatu USA wiosną 1949 roku Sławomir Łukasiewicz s. 413-496
Protokół z narady pracowników Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie z 3 lipca 1972 roku Marcin Krzysztofik s. 497-512
O sprawach trudnych, sprawach naszego bytu i naszej przyszłości Daniel Wincenty s. 513-529
Współczesna historiografia estońska Olaf Mertelsmann s. 531-546
"Czerwonij teror. Istorija stalinizmu", Jörg Baberowski, Kyjiw 2007 : [recenzja] Aleksander Gogun Jörg Baberowski (aut. dzieła rec.) s. 547-556
"Wołyniak. Legenda prawdziwa", Dionizy Garbacz, Stalowa Wola 2008 : [recenzja] Łukasz Pasztaleniec Dionizy Garbacz (aut. dzieła rec.) s. 556-562
Sukces "grzecznej" historii : niemiecko-francuski podręcznik historii najnowszej Patryk Pleskot s. 563-566
"Warszawska ulica w stanie wojennym. Demonstracje, protesty, zamieszki, pochody w oczach opozycji i władzy 1981-1983", Robert Spałek, Warszawa 2008 : [recenzja] Włodzimierz Domagalski Robert Spałek (aut. dzieła rec.) s. 567-572
W odpowiedzi na recenzję Wodzimierza Domagalskiego Robert Spałek s. 572-580
Wykaz skrótów archiwalnych. s. 581-582