Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Antoni Dudek s. 9-10
Kościół katolicki w PRL : wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje Jan Żaryn s. 11-34
Komunizm i religia w Polsce : trwanie i zmiana Antoni Dudek Andrzej Friszke Jarosław Gowin Wiesław Jan Wysocki Jan Żaryn s. 35-51
"Divide et impera" : szkic o złożoności polityki wyznaniowej PRL wobec Kościołów mniejszościowych i jej następstwach Ryszard Michalak s. 53-70
Członkowie Związku Młodzieży Polskiej w województwie lubelskim wobec Kościoła katolickiego : przyczynek do dziejów mentalności młodzieży Jacek Wołoszyn s. 71-97
Kryzys działalności Departamentu VI KdsBP przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu w Polsce i próby jego przezwyciężenia (1954-1956) Bartłomiej Noszczak s. 99-122
"Na masowe budownictwo sakralne nie pójdziemy" : ekipa Gierka wobec budowy katolickich świątyń (1970-1980) Ryszard Gryz s. 123-153
Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w działalności opozycji przedsolidarnościowej w Lublinie Małgorzata Choma-Jusińska s. 155-179
Plastyka w Kościele w latach 1981-1989 : trwałe przymierze czy epizod? Agnieszka Gralińska-Toborek s. 181-201
Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie Zachodniej na przykładzie Tarnopolszczyzny w latach 1946-1989 Jarosław Stocki Jan Jacek Bruski (tłum.) s. 203-226
Jawne polskie życie kulturalne w okupowanym Krakowie 1939-1945 w świetle wspomnień Anna Czocher s. 227-252
Związek Patriotów Polskich w Szwecji (1943-1947) Paweł Jaworski s. 253-270
Na "spotkanie" ludziom z AK : Służba Bezpieczeństwa wobec środowisk akowskich po 1956 roku na Wybrzeżu Gdańskim Janusz Marszalec s. 271-316
Sprawozdanie pokontrolne z pracy Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie w 1988 roku Małgorzata Choma-Jusińska s. 317-340
Współczesna historiografia a badania nad Stasi : osobna niemiecka droga rozliczenia z przeszłością Jens Gieseke Ewa Matkowska (tłum.) s. 341-353
"Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944-1990)", Arūnas Streikus, Vilnius 2002 : [recenzja] Katarzyna Korzeniewska Arūnas Streikus (aut. dzieła rec.) s. 355-368
"Antirossijskaja podłost'. Nauczno-istoriczeskij analiz. Rassledowanije falsifikacyi Katynskogo dieła Polszej i Genieralnoj prokuratoroj Rossii s celju razżecz nienawist' polakow k russkim", Jurij Ignatewicz Muchin, Moskwa 2003 : [recenzja] Witold Wasilewski Jurij Ignatewicz Muchin (aut. dzieła rec.) s. 368-377
"Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939 - VI 1941", Tomasz Strzembosz, Warszawa 2004 : [recenzja] Bartłomiej Bernacki Tomasz Strzembosz (aut. dzieła rec.) s. 377-382
"Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Białystok 1941-1945", Kazimierz Litwiejko, Białystok 2002 : [recenzja] Piotr Łapiński Kazimierz Litwiejko (aut. dzieła rec.) s. 382-385
"Katowice 1945-1950. Pierwsze powojenne lata. Polityka - społeczeństwo - kultura", Zygmunt Woźniczka, Katowice 2004 : [recenzja] Adam Dziurok Zygmunt Woźniczka (aut. dzieła rec.) s. 385-404
"Konflikt pamięci. Narracje radomskiego Czerwca 1976", David Morgan, Warszawa 2004 : [recenzja] Paweł Sasanka David Morgan (aut. dzieła rec.) s. 404-410
Wykaz skrótów archiwalnych. s. 411