Znaleziono 7 artykułów

Robert Spałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gracze" - Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Robert Spałek s. 79-112
Z dziejów komunistycznego wywiadu : casus Bogusława Hrynkiewicza i Mariana Spychalskiego (1940-1944) Robert Spałek s. 199-228
Jakub Berman : portret politycznego emeryta w materiałach SB (1966-1971) Robert Spałek s. 353-388
Na drodze do procesu Władysława Gomułki (1948-1954) : w związku z książką Roberta Spałka pt. "Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948-1956", Wyd. IPN, Warszawa 2014, ss. 1133 Aleksandra Motylewska Robert Spałek (aut. dzieła rec.) s. 366-377
W odpowiedzi Krzysztofowi Wyszkowskiemu Robert Spałek s. 407-409
"Warszawska ulica w stanie wojennym. Demonstracje, protesty, zamieszki, pochody w oczach opozycji i władzy 1981-1983", Robert Spałek, Warszawa 2008 : [recenzja] Włodzimierz Domagalski Robert Spałek (aut. dzieła rec.) s. 567-572
W odpowiedzi na recenzję Wodzimierza Domagalskiego Robert Spałek s. 572-580