Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Rafał Wnuk s. 9-11
Niemiecka polityka narodowościowa w okupowanej Polsce w latach 1939-1945 Bogdan Musial Wojciech Sawicki (tłum.) s. 13-35
Mniejszości narodowe w Polsce po II wojnie światowej Piotr Madajczyk s. 37-55
Problemy narodowościowe na ziemiach polskich w latach 1939-1989 Piotr Madajczyk Eugeniusz Mironowicz Grzegorz Motyka Bogdan Musiał Bożena Szaynok s. 57-81
Białorusini polscy w okresie przełomu (1939-1945) Marek Wierzbicki s. 83-113
Niemiecka polityka narodowościowa na Górnym Śląsku (1939-1945) Ryszard Kaczmarek s. 115-138
Wysiedlenia Niemców z Polski po II wojnie światowej Stanisław Jankowiak s. 139-160
Polityka władz wobec społeczności ukraińskiej w latach 1944-1956 Jan Pisuliński s. 161-184
Komuniści w Polsce (PPR/PZPR) wobec ludności żydowskiej (1945-1953) Bożena Szaynok s. 185-203
Oskarżeni o separatyzm : działania tajnych służb PRL wobec działaczy kaszubskich w latach 1945-1970 Alicja Paczoska s. 205-232
Mordercy Żydów przed nazistowskim Sądem Specjalnym Dorota Siepracka s. 233-246
Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej za zbrodnie przeciwko ludzkości określone w art. 3 ustawy o IPN Przemysław Piątek s. 247-277
"Antypolska akcja" OUN-UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej : uwagi przy okazji badania paradygmatu stosunków polsko-ukraińskich Frank M. Grelka s. 279-307
Odbiór audycji Rozgłośni Polskiej RWE w Polsce Jolanta Hajdasz s. 309-328
Romuald Szeremietiew - opozycjonista w PAX Grzegorz Waligóra s. 329-339
Instrukcja MBP dla rozpracowania partii i organizacji działających w społeczeństwie żydowskim z 1946 Aleksandra Namysło s. 341-357
Nieznane instrukcje MBP dotyczące akcji "Wisła" Igor Hałagida s. 359-364
"Von der "Judenpolitik" zum Judenmord. Der Distrikt Lublin des Generalgouvernements 1939-1944", Dieter Pohl, Frankfurt am Main [etc.] 1993; "Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouvernement. Eine Fallstudie zum Distrikt Lublin 1939-1944", Bogdan Musial, Wiesbaden 1999 : [recenzja] Jacek Wołoszyn Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.) Dieter Pohl (aut. dzieła rec.) s. 365-381
"Odpowiedzialność za mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim", Jerzy Zajadło, Gdańsk 2003 : [recenzja] Jacek Żygadło Jerzy Zajadło (aut. dzieła rec.) s. 381-386
"Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej", Dorota Skotarczak, Poznań 2004 : [recenzja] Jerzy Eisler Dorota Skotarczak (aut. dzieła rec.) s. 386-390
"Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990", Krzysztof Tarka, Warszawa 2003 : [recenzja] Anna Cichocka Krzysztof Tarka (aut. dzieła rec.) s. 390-394
"Vi åker till Sverige. De vita bussarna 1945", Sune Persson, Rimbo 2003 : [recenzja] Paweł Jaworski Sune Persson (aut. dzieła rec.) s. 394-397
W odpowiedzi Frankowi Grelce Paweł Machcewicz Grzegorz Motyka s. 398-401
W odpowiedzi na artykuł Roberta Spałka "Gracze" - Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" Krzysztof Wyszkowski s. 401-407
W odpowiedzi Krzysztofowi Wyszkowskiemu Robert Spałek s. 407-409
Wykaz skrótów archiwalnych. s. 411