Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zrozumieć totalitaryzm Anna Siwek s. 11-21
Codzienność początków okupacji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie w świetle ogłoszeń drobnych „Gońca Krakowskiego” (październik 1939 – czerwiec 1940) Sebastian Piątkowski s. 23-49
Wybrane problemy życia codziennego Polaków na podstawie listów opublikowanych na łamach „Przyjaciółki” w latach 1956–1970 Konrad Słowiński s. 51-82
Listy i skargi na działalność MSW w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w analizach Biura Skarg i Listów MSW Konrad Rokicki s. 83-103
Podziały ideowe w obrębie opozycji politycznej w PRL w latach 1976–1989 Paweł Wierzbicki s. 103-126
„Bojownicy ludu” z Nowego Portu Dariusz Burczyk s. 127-140
Ludowe Wojsko Polskie w walce ze zbrojnym polskim podziemiem niepodległościowym (lata 1946 i 1947) Jarosław Pałka s. 141-166
Dąbrowszczacy i pamięć o hiszpańskiej wojnie domowej w Polsce Ludowej Bartłomiej Różycki s. 167-212
Relacje między Zgromadzeniem Europejskich Narodów Ujarzmionych a Komitetem Wolnej Europy na tle polityki amerykańskiej 1950–1960 Anna Mazurkiewicz s. 213-244
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku w latach 1965–1989 : geneza i działalność Łukasz Jasiński s. 245-274
Międzynarodowi terroryści w PRL – historia niewymuszonej współpracy Przemysław Gasztold-Seń s. 275-315
Dziwne przypadki (?) „Dziadów" Dejmka Michał Rosenberg s. 317-331
Społeczny skład podziemnych grup opozycji Warszawy, Siedlec i Rzeszowa w latach 1982–1989 Adam Mileczarek s. 333-355
Polacy w czerwcu 1980 r. – raport brytyjskiego attaché wojskowego Patryk Pleskot s. 357-368
Drugi obieg wydawniczy w oczach Służby Bezpieczeństwa Jan Olaszek Grzegorz Wołk s. 369-435
Stalinizm z kobiecej perspektywy : o książce Małgorzaty Fidelis „Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland" Natalia Jarska Małgorzata Fidelis (aut. dzieła rec.) s. 437-450
„Polśko-ukrajinśki stosunki w 1942–1947 rokach u dokumentach OUN ta UPA", red. Wołodymyr Wiatrowycz, Lwów 2011 : [recenzja] Andrzej Leon Sowa Wołodymyr Wiatrowycz (aut. dzieła rec.) s. 450-460
„Druha polśko-ukrajinśka wijna 1942– –1947", Wołodymyr Wiatrowycz, Kijów 2011 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk Wołodymyr Wiatrowycz (aut. dzieła rec.) s. 460-471
„Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980–1989", Eugeniusz Wilkowski, Chełm 2009 : [recenzja] Antoni Dudek Eugeniusz Wilkowski (aut. dzieła rec.) s. 472-476