Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Łukasz Kamiński s. 9-13
Droga do rewolucji Attila Szakolczai Aleksandra Matulewska (tłum.) s. 15-31
Od nieudanej rewolucji do zapobiegania powstaniom: panowanie SED w latach 1953-1961 Ilko-Sascha Kowalczuk Jolanta Żukowska (tłum.) s. 33-60
Rumunia wobec Praskiej Wiosny Vasile Palii Mihai Retegan Aleksandra Matulewska (tłum.) s. 61-73
SED i jej stanowisko wobec Praskiej Wiosny 1968 i kryzysu w Polsce 1980-1981 Michael Kubina Jolanta Żukowska (tłum.) s. 75-87
Ekonomiczne aspekty kryzysów systemu komunistycznego w Polsce (1956-1980) Janusz Kaliński s. 89-104
Kryzys systemu komunistycznego w Polsce lat osiemdziesiątych Antoni Dudek s. 105-118
Stalinowska wojna partyzancka na Ukrainie 1941-1944. Cz. 2 Aleksander Gogun Anna Madej (tłum.) s. 119-143
Ukraiński Kościół Greckokatolicki wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939-1946 Inna Pojizdnyk Maria Buczyło (tłum.) s. 145-176
Kim byli "Wołod'ko" i "Biłyj"? : o rzekomym istnieniu UPA na terenie województwa wrocławskiego w latach 1947-1951 Jarosław Syrnyk s. 177-192
Udział organów bezpieczeństwa w akcji rekrutacji na studia w województwie lubelskim w latach 1947-1956 Jacek Wołoszyn s. 193-226
Powojenne losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po powrocie na Białoruś Jerzy Grzybowski s. 227-243
Postawy młodzieży wobec przymusowego werbunku i pracy w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w latach 1948-1955 Dariusz Gałaszewski s. 245-272
Jest tylko jedna Polska : Bolesław Świderski - emigrant w służbie Polski Ludowej Krzysztof Tarka s. 273-308
Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Solidarności" : Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność", 1982-1989. Cz. 2 Idesbald Goddeeris Grażyna Błaszczyk (tłum.) s. 309-334
Kampania wyborcza do Sejmu PRL w latach 1972, 1976, 1980 na przykładzie prasy dolnośląskiej Sebastian Ligarski s. 335-358
Mechanizmy fałszerstw wyborczych w latach osiemdziesiątych XX w. na terenie województwa miejskiego łódzkiego w świetle solidarnościowej prasy bezdebitowej Krzysztof Kolasa s. 359-371
Kilka uwag na temat genezy pojęcia "ludobójstow" Jean-Louis Panné Urszula Paprocka-Piotrowska (tłum.) s. 373-382
Dwie prawdy : na drodze życia : wspomnienia Rozalia Taraszkiewicz-Otta s. 383-419
Chrzest bojowy ZOMO Konrad Rokicki s. 421-431
"Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947", Marek Gałęzowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Witold Wasilewski Marek Gałęzowski (aut. dzieła rec.) s. 433-437
"Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL", Sławomir Cenckiewicz, Kraków 2005 : [recenzja] Wiesław Charczuk Sławomir Cenckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 437-445
"Obraz codzienności w prasie stanu wojennego: Gdańsk, Kraków, Warszawa", Jolanta Muszyńska, Aneta Osiak, Dorota Wojtera, Warszawa 2006 : [recenzja] Magda Zimińska Jolanta Muszyńska (aut. dzieła rec.) Aneta Osiak (aut. dzieła rec.) Dorota Wojtera (aut. dzieła rec.) s. 445-449
"Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999", Timothy Snyder, Sejny 2006 : [recenzja] Władysław Bułhak Timothy Snyder (aut. dzieła rec.) s. 449-455
"Polski Październik 1956 w polityce światowej", pod red. Jana Rowińskiego, Warszawa 2006 : [recenzja] Jerzy Eisler Jan Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 455-462
Jeszcze o stosunku Polaków do sowieckich partyzantów - byłych jeńców Jerzy Eisler s. 462-468
Wykaz skrótów archiwalnych. s. 469