Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Edmund Dmitrów s. 7-8
Spór o PRL w III Rzeczypospolitej (1989-2001) Andrzej Friszke s. 9-27
Polityka wobec historii, historiografia wobec polityki: PRL i III Rzeczpospolita Edmund Dmitrów Antoni Dudek Andrzej Friszke Paweł Machcewicz Andrzej Paczkowski Jerzy Wiatr s. 29-53
Niemota ubezwłasnowolnionych Marcin Kula s. 55-72
Okręg Wileński SZP-ZWZ w latach 1939-1941 : próba syntezy Piotr Niwiński s. 73-108
Dywizja SS "Galizien" ("Hałyczyna") Grzegorz Motyka s. 109-119
Listy o Zagładzie : kryptoinformacja Marcin Urynowicz s. 121-131
Strajk robotników łódzkich w lutym 1971 roku Krzysztof Lesiakowski s. 133-142
Wydarzenia grudniowe 1970 roku poza Wybrzeżem Tomasz Balbus Łukasz Kamiński s. 143-160
Geneza Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" Sławomir Cenckiewicz s. 161-168
"Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Sensacje XX wieku", Jerzy Eisler, Warszawa 2000; "Dwa oblicza Grudnia '70. Oficjalne - rzeczywiste", M. Kula, Gdańsk 2000 : [recenzja] Leszek Próchniak Jerzy Eisler (aut. dzieła rec.) M. Kula (aut. dzieła rec.) s. 169-174
"Polityka narodowościowa PRL", Eugeniusz Mironowicz, Białystok 2000 : [recenzja] Igor Hałagida Eugeniusz Mironowicz (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Harcerska alternatywa. ZHR w latach 1989-1990", Adam Baran, Warszawa 2000 : [recenzja] Rafał Wnuk Adam Baran (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945 r.", Anna Cichopek, Warszawa 2000 : [recenzja] Dariusz Libionka Anna Cichopek (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Sprawy do załatwienia. Listy do "Po prostu" 1955-1957", Adam Leszczyński, Warszawa 2000 : [recenzja] Krzysztof Madej Adam Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 182-185
"Narodziny i działalność Solidarności Oświaty i Wychowania 1980-1989", Teresa Bochwic, Warszawa 2000; "Wybór źródeł do historii Solidarności Oświaty i Wychowania", Jacek Żurek, Warszawa 2000 : [recenzja] Krzysztof Madej Teresa Bochwic (aut. dzieła rec.) Jacek Żurek (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Żydzi i Polacy 1918-1956. Współistnienie - Zagłada - Komunizm", Marek Jan Chodakiewicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Marcin Urynowicz Marek Jan Chodakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Stan wojenny w Polsce. Dokumenty i materiały archiwalne 1981-1983", pod red. Tadeusza Walichnowskiego, Warszawa 2001 : [recenzja] Grzegorz Majchrzak Tadeusz Walichnowski (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981)", Małgorzata Albierska, Wrocław 2000 : [recenzja] Sławomir Cenckiewicz Małgorzata Albierska (aut. dzieła rec.) s. 193-198