Znaleziono 10 artykułów

Paweł Machcewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
PKWN : próba oceny Jerzy Eisler Andrzej Friszke Paweł Machcewicz Andrzej Paczkowski Janusz Wrona s. 13-30
Historia a wyobrażenia przeszłości Jerzy Bracisiewicz Krzysztof Brzechczyn Andrzej Grajewski Tomasz Kranz Paweł Machcewicz Adam Ostolski Tomasz Stryjek Robert Traba Marek Woźniak Andrzej Zawistowski Anna Ziębińska-Witek s. 13-39
Polityka wobec historii, historiografia wobec polityki: PRL i III Rzeczpospolita Edmund Dmitrów Antoni Dudek Andrzej Friszke Paweł Machcewicz Andrzej Paczkowski Jerzy Wiatr s. 29-53
Operacja "Olcha" : Władysław Bartoszewski, Radio Wolna Europa i Służba Bezpieczeństwa Paweł Machcewicz s. 115-142
Synteza dziejów emigracji Tadeusz Wolsza Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 185-193
"Druga wielka emigracja 1945-1990", Andrzej Friszke, Paweł Machcewicz, Rafał Habielski, Warszawa 1999 : [recenzja] Marcin Wichmanowski Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Historia Hiszpanii", Tadeusz Miłkowski, Paweł Machcewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Miłkowski (aut. dzieła rec.) s. 307-311
W odpowiedzi Frankowi Grelce Paweł Machcewicz Grzegorz Motyka s. 398-401
"Monachijska menażeria. Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989", Paweł Machcewicz, Warszawa 2007 : [recenzja] Prokop Tomek Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 444-450
Nawet niekulturalne działania można badać kulturalnie : (Paweł Machcewicz, „Monachijska menażeria". Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989, IPN, ISP PAN, Warszawa 2007, s. 442) Marcin Kula Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 661-669