Znaleziono 18 artykułów

Antoni Dudek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Antoni Dudek s. 7-8
Od Redakcji Antoni Dudek s. 9-10
Ankieta Petr Blažek Antoni Dudek Andrzej Friszke Idesbald Goddeeris Łukasz Kamiński Anthony Kemp-Welch Ilko-Sascha Kowalczuk Mark Kramer Petre Opriş Vasil Paraskevov Wojciech Polak Bernd Schaefer Aleksander Stykalin s. 13-51
Polityka wobec historii, historiografia wobec polityki: PRL i III Rzeczpospolita Edmund Dmitrów Antoni Dudek Andrzej Friszke Paweł Machcewicz Andrzej Paczkowski Jerzy Wiatr s. 29-53
Opozycja demokratyczna w działaniach władz PRL Antoni Dudek Jerzy Eisler Andrzej Friszke Henryk Głębocki Łukasz Kamiński Grzegorz Waligóra s. 33-67
Komunizm i religia w Polsce : trwanie i zmiana Antoni Dudek Andrzej Friszke Jarosław Gowin Wiesław Jan Wysocki Jan Żaryn s. 35-51
Problem normalizacji stosunków między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1971-1977 Antoni Dudek s. 63-75
Rok 1989 w państwach Europy Środkowej Adam Burakowski Małgorzata Choma-Jusińska Antoni Dudek Paweł Ukielski s. 81-101
Kryzys systemu komunistycznego w Polsce lat osiemdziesiątych Antoni Dudek s. 105-118
"Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995 : zarys historii politycznej Polski", Antoni Dudek, Kraków 1997 : [recenzja] Krystyna Trembicka Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) s. 128-129
Szachy biało-czerwone, czyli geneza Okrągłego Stołu w oczach historyków Krzysztof Kosiński Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 211-222
"Słownik historii XX wieku", Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek, Kraków 1993 : [recenzja] Zenon Kopański Bożena Bankowicz (aut. dzieła rec.) Marek Bankowicz (aut. dzieła rec.) Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Mieczysław Moczar "Mietek". Biografia polityczna", Krzysztof Lesiakowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Antoni Dudek Krzysztof Lesiakowski (aut. dzieła rec.) s. 222-225
Obóz władzy w okresie stanu wojennego Antoni Dudek s. 233-243
"Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989)", Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Kraków 2006 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) s. 377-381
Stosunki Kościół-państwo w powojennej Polsce w najnowszych publikacjach Jerzy Eisler Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) Z. Zieliński (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 385-402
"Stan wojenny w Polsce 1981-1983", pod. red. Antoniego Dudka, Rzeszów 2003 : [recenzja] Agnieszka Owsianka Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) s. 423-425
„Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980–1989", Eugeniusz Wilkowski, Chełm 2009 : [recenzja] Antoni Dudek Eugeniusz Wilkowski (aut. dzieła rec.) s. 472-476