Znaleziono 9 artykułów

Andrzej Grajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia a wyobrażenia przeszłości Jerzy Bracisiewicz Krzysztof Brzechczyn Andrzej Grajewski Tomasz Kranz Paweł Machcewicz Adam Ostolski Tomasz Stryjek Robert Traba Marek Woźniak Andrzej Zawistowski Anna Ziębińska-Witek s. 13-39
Ankieta historyczna Arvydas Anušauskas Henryk Dominiczak Jerzy Eisler Jens Gieseke Andrzej Grajewski Dariusz Jarosz Irenej Kratochvil Ehrhart Neubert Jurij Szapował Oldřich Tůma Łukasz Kamiński (tłum.) Krzysztof Madej (tłum.) Amudena Rutkowska (tłum.) s. 23-50
Kardynałowie Stefan Wyszyński i Agostino Casaroli. Dwie osobowości i dwie koncepcje wschodniej polityki Watykanu Andrzej Grajewski s. 51-79
Jesień Prymasów : kardynałowie Midszenty i Wyszyński wobec przełomu 1956 roku Andrzej Grajewski s. 107-125
Kościół na Górnym Śląsku wobec powstania NSZZ "Solidarność" Andrzej Grajewski s. 139-151
Balast po komunizmie : instytucjonalne rozliczenie komunizmu w krajach Europy Środkowej – opis struktur oraz okoliczności ich powstania Andrzej Grajewski s. 153-182
Świadectwo Gaucka : recenzja książki Joachima Gaucka „Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen" Andrzej Grajewski Joachim Gauck (aut. dzieła rec.) s. 325-329
"Boje o minulost. Deset let vyrovnáváni se s komunistickou minulosti - pokus o předběžnou bilanci", Pavel Žáček, Brno 2000 : [recenzja] Andrzej Grajewski Pavel Žáček (aut. dzieła rec.) s. 373-375
"Wygnanie", Andrzej Grajewski, Katowice 1995 : [recenzja] Adam Dziurok Andrzej Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 438-441