Znaleziono 16 artykułów

Adam Dziurok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prymas Stefan Wyszyński wobec władz komunistycznych w latach 1949-1956 – zarys problematyki Adam Dziurok s. 95-106
Sprawozdanie z sesji naukowej "Rola duchowieństwa Śląskiego w przemianach społeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku" Adam Dziurok s. 243-244
Postawy moralne ludności powiatu rybnickiego w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 Adam Dziurok s. 273-276
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z sesji "Stosunki Kościół Państwo w systemie totalitarnym : kościół katolicki w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945" Adam Dziurok s. 285-287
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Historyków Kościoła przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1993-1994 r. Adam Dziurok s. 291-292
"Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny 1934–1948", Jerzy Myszor, Jan Konieczny, Katowice 2003 : [recenzja] Adam Dziurok Jan Konieczny (aut. dzieła rec.) Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 296-299
Kościół katolicki na Śląski w roku 1948 w świetle raportów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach Adam Dziurok s. 366-379
"Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956-1966", Adam Dziurok, Wiesław Jan Wysocki, Katowice–Kraków 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Adam Dziurok (aut. dzieła rec.) Wiesław Jan Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Katowice 1945-1950. Pierwsze powojenne lata. Polityka - społeczeństwo - kultura", Zygmunt Woźniczka, Katowice 2004 : [recenzja] Adam Dziurok Zygmunt Woźniczka (aut. dzieła rec.) s. 385-404
"Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektora Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1953 [Instructions, Guidelines, Memoranda of the Deputy Head of the Ministry of the Public Security’s V Department Against Catholic Church in the years 1945-1953]", ed. Adam Dziurok, Józef Marecki, Filip Musiał, Kraków-Katowice 2012 : [recenzja] Katarzyna Romanow Adam Dziurok (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Filip Musiał (aut. dzieła rec.) s. 393
Placówka karmelitów bosych w Szopienicach 1954-1955. Epizod walki z Kościołem katolickim w czasach stalinowskich Adam Dziurok s. 404-414
Górnoślązacy w szeregach organizacji nazistowskich podczas II wojny światowej - zarys problematyki Adam Dziurok s. 419-446, 517
Biskup Stanisław Adamski w materiałach SB Adam Dziurok s. 429-437
"Wygnanie", Andrzej Grajewski, Katowice 1995 : [recenzja] Adam Dziurok Andrzej Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 438-441
"Partia narodowosocjalistyczna na Śląsku w latach 1933-1945 : organizacja i działalność", Tomasz Kruszewski, Wrocław 1995 : [recenzja] Adam Dziurok Tomasz Kruszewski (aut. dzieła rec.) s. 458-462
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ślązacy w organizacjach nazistowskich w czasie II wojny światowej – rozwiązanie problemu przez władze komunistyczne w latach 1945–1956 Adam Dziurok s. 464