Znaleziono 4 artykuły

Zygmunt Woźniczka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obóz pracy w Świętochłowicach-Zgodzie i jego komendant Zygmunt Woźniczka s. 17-35
WiN i ruch narodowy wobec wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. Zygmunt Woźniczka s. 67-86
Starania socjalistów na uchodźstwie na rzecz swoich uwięzionych towarzyszy w kraju w czasie procesu działaczy WRN jesienią 1948 r. : (dokumenty ze zbiorów Archiwum Adama i Lidii Ciołkoszów w Londynie) Zygmunt Woźniczka s. 165-179
"Katowice 1945-1950. Pierwsze powojenne lata. Polityka - społeczeństwo - kultura", Zygmunt Woźniczka, Katowice 2004 : [recenzja] Adam Dziurok Zygmunt Woźniczka (aut. dzieła rec.) s. 385-404