Znaleziono 7 artykułów

Filip Musiał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane problemy metodologii i metodyki badań nad najnowszą historią Polski Mariusz Mazur Filip Musiał Andrzej Nowak Krzysztof Zamorski Zdzisław Zblewski s. 11-27
Działania operacyjne SB wobec "Tygodnika Powszechnego" w latach 1957-1965 : wybrane zagadnienia Filip Musiał Jarosław Szarek s. 69-92
Aparat represji wobec tarnowskich struktur Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Wojciech Frazik Filip Musiał s. 161-195
"Osobowe źródła informacji : zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze", red. Filip Musiał, Kraków 2008 : [recenzja] Antoni Zieliński Filip Musiał (aut. dzieła rec.) s. 345-366
"Blizna. Proces Kurii krakowskiej 1953", Wojciech Czuchnowski, Kraków 2003 : [recenzja] Wojciech Frazik Filip Musiał Wojciech Czuchnowski (aut. dzieła rec.) s. 349-364
"Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektora Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1953 [Instructions, Guidelines, Memoranda of the Deputy Head of the Ministry of the Public Security’s V Department Against Catholic Church in the years 1945-1953]", ed. Adam Dziurok, Józef Marecki, Filip Musiał, Kraków-Katowice 2012 : [recenzja] Katarzyna Romanow Adam Dziurok (aut. dzieła rec.) Józef Marecki (aut. dzieła rec.) Filip Musiał (aut. dzieła rec.) s. 393
"Przewodnik po cywilnych służbach specjalnych od UB do ABW", Rafał Pieja, Mikołów 2011 : [recenzja] Filip Musiał Rafał Pieja (aut. dzieła rec.) s. 525-532