Znaleziono 8 artykułów

Janusz Wrona

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zygmunt Mańkowski, badacz nowożytnych i najnowszych dziejów Polski Janusz Wrona s. 1-8
PKWN : próba oceny Jerzy Eisler Andrzej Friszke Paweł Machcewicz Andrzej Paczkowski Janusz Wrona s. 13-30
Desakralizacja przestrzeni publicznej w Polsce w latach 1947-1956 Janusz Wrona s. 43-57
Postawy adaptacyjne duchowieństwa wobec władzy w okresie PRL Janusz Wrona s. 46-55
System polityczny w Polsce w latach 1944-1948 Janusz Wrona s. 51-70
Restytucja i działalność Stronnictwa Demokratycznego w Lublinie (sierpień 1944 - luty 1945) Janusz Wrona s. 189-201
Dzieje Sejmu Polski Ludowej 1944 - 1984 Janusz Wrona s. 322-326
Jedni głosują, a drudzy obliczają głosy : wybory do Sejmu Ustawodawczego RP w 1947 r. Janusz Wrona s. 433-482